Leestijd: 2 minuten

Bijna iedere student weet dat het zoeken van een kamer een enorm vervelend en langdradig proces kan zijn. Bij studentenhuizen in populaire studentensteden zijn er al gauw meer dan honderd andere mensen die reageren op dezelfde kamer. Het is dus al een hele opgave om überhaupt uitgenodigd te worden voor de hospiteer-of kijkavond. Maar wat zijn nu de grootste ergernissen onder kamerzoekers? De beheerders van de Facebook groepen ‘Zoekt Kamer In’ deden samen met myHospi onderzoek naar deze hospiteerfrustraties. Meer dan 3000 studenten in verschillende steden hebben aan het onderzoek deelgenomen. De 5 grootste ergernissen vind je terug in dit artikel. Hoeveel herken jij er?

#1 Geen reacties van studentenhuizen

Met afstand de grootste ergernis is dat kamerzoekers nauwelijks een terugkoppeling krijgen van studentenhuizen nadat ze gereageerd hebben op een kamer. Vaak krijgen kamerzoekers alleen een bericht indien ze worden uitgenodigd. ‘Dat werkt echt ontmoedigend in de zoektocht. Het komt natuurlijk omdat ze zoveel reacties krijgen, maar het is wel echt irritant. Je hebt het gevoel dat je in 9 van de 10 gevallen voor niks dat hele bericht stuurt. ‘

#2 Geen compleet beeld van jezelf kunnen geven via mail of Facebook

De op een na grootste hospiteerfrustratie blijkt te zijn dat kamerzoekers via een Facebook bericht of e-mail onvoldoende van zichzelf kunnen laten zien. ‘Je wilt niet een te lang bericht sturen om de aandacht te houden, maar je wilt ook dat ze een goed beeld van je krijgen. Dat is een enorme uitdaging. Ze weten vaak ook helemaal niet hoe ik eruit zie of baseren dat op een foto uit 2013 via Facebook.’

#3 Weinig kans als jonge student

Op nummer 3 staat de frustratie dat veel studentenhuizen iemand willen die al wat verder in hun studie is. Vroeg in de studieperiode wordt vaak geassocieerd met ‘jong en onvolwassen’, terwijl er ook veel studenten zijn die al andere ervaringen hebben opgedaan. ‘De aandacht van het huis is dan al direct weg, terwijl ze mij als persoon nog helemaal niet kennen. ‘ Verder lijken werkende mensen steeds langer in hun studentenhuis te blijven wonen, waardoor het aanbod voor studenten beperkt blijft.

#4 Steeds opnieuw een mail of persoonlijk bericht moeten versturen

Studenten geven aan het vervelend te vinden om telkens een nieuw bericht te moeten sturen als ze reageren via Facebook of e-mail. Kamerzoekers reageren dagelijks op tientallen huizen waardoor het al gauw een dagtaak wordt om iedere keer een nieuw berichtje te moeten typen dat ook nog goed aansluit op de wensen van het huis.

#5 Onoverzichtelijk aanbod

Kamerzoekers klagen over het feit dat er niet één plek is waar al het aanbod  te vinden is. Om gratis te kunnen reageren moeten ze de Facebook pagina in de gaten houden. Dit blijkt een onoverzichtelijk en tijdrovend proces blijkt zijn. Zo missen studenten al gauw een kamer of ben je er te laat bij waardoor het huis al heel veel reacties heeft.

Andere hospiteerfrustraties die genoemd werden bestaan uit het moeten betalen voor kamersites, te drukke hospiteeravonden, geen overzicht hebben van je uitnodigingen, het uitsluiten van internationale studenten en lastig in contact komen met huizen.

Mand! Wat gaan we hieraan doen?

Wij van Zoekt Kamer In willen deze ergernissen uiteraard zoveel mogelijk wegnemen bij studenten. Daarom gaan we de komende periode hard aan de slag met myHospi om functionaliteiten te bouwen om kamerzoekers zoveel mogelijk te ontlasten. Houd vooral de website van myHospi.nl in de gaten voor de voortgang!